Klachtenregeling

Het kan zijn dat ‘Koppelman Uw Hypotheekman’ niet aan jouw verwachtingen voldoet. Graag horen we dit van je! Dan gaan we graag het gesprek met je aan om een oplossing te vinden. Je kunt ons bereiken op 06-19225723 of koppelman@uwhypotheekman.nl.


Als je ons een e-mail stuurt, wil je dan de volgende gegevens in de email meesturen?

- Je naam, adres, e-mail en telefoonnummer

- Een omschrijving van je klacht

- Een inschatting van je eventuele schade

- Hoe jij denkt dat we je klacht naar tevredenheid kunnen oplossen


Wanneer mag je reactie verwachten?

Wij nemen contact met je op binnen drie werkdagen om de ontvangst van je klacht te bevestigen en te controleren of we je klacht goed begrijpen. Ook laten we je weten wanneer we je klacht naar verwachting hebben opgelost.

Wat doen we met je klacht?

We bekijken je klacht aandachtig en zoeken uit wat er gebeurd is. We beoordelen je klacht in alle redelijkheid. Als we tot de conclusie komen dat we fouten hebben gemaakt, bekijken we samen met jou waar we ons kunnen verbeteren. En hoe we je tevreden kunnen stellen. Je ontvangt binnen een redelijke termijn (maximaal 4 weken) definitief een antwoord met een oplossing. Ben je niet tevreden met het antwoord? Zijn wij er na alle inspanningen nog niet in geslaagd om jouw klacht naar tevredenheid op te lossen? Dan kun je contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of bij een burgerlijke rechter. ‘Koppelman Uw Hypotheekman’ is bij het Kifid geregistreerd onder nummer (nog toevoegen na aanvraag). Je klacht wordt door het Kifid alleen behandeld als je een klant van ‘Koppelman Uw Hypotheekman’ bent en je éérst onze klachtenprocedure hebt doorlopen.